Mitä TKO tekee?

TKO:n aktiivijäsenten ryhmä laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka pohjalta asioita viedään jäsentapaamisissa eteenpäin. Tapaamisissa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia toimintasuunnitelmaa tukevia projekteja ja hankkeita, joilla alaa sekä muotoilun kenttää edistetään.

Vaikuttaa

 • Kokoaa alan ammattilaiset saman pöydän ääreen
 • Järjestää seminaareja ja teemailtoja
 • Tuottaa ammatillisia projekteja
 • Pyrkii parantamaan teollisten muotoilijoiden työllistymistä yhdessä Ornamon kanssa

Tiedottaa

 • Kasvattaa yleistä tietoutta teollisesta muotoilusta
 • Edistää teollisen muotoilun hyödyntämistä yrityksissä ja julkisella sektorilla
 • Tuottaa teolliseen muotoiluun liittyvää aineistoa ja pitää ammatillisia esityksiä

Yhdistää

 • Toimii viestintäkanavana eri sidosryhmien välille
 • Ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin teollisen muotoilun järjestöihin
 • Luo tilaisuuksia verkostoitua ja vuorovaikuttaa

Muotoilun kenttä

Muotoiluopetus

Muotoiluopetus

 • Teollisen muotoilun opettajat
 • Teollisen muotoilun opiskelijat
 • Oppilaitokset
 • Koulutusohjelmat
 • Säätiöt

Teolliset muotoilijat

Teolliset muotoilijat

 • Freelancerit
 • Inhouse-muotoilijat
 • Muotoiluyrittäjät
 • Muotoilutoimistot
 • Työttömät muotoilijat
 • Alanvaihtajat

TKO Jäsenet

 • Kannattajajäsen
 • Opiskelijajäsen
 • Ammatillinen jäsen
 • Aktiivijäsenet
 • Jäsenyritykset
 • Sponsoriyritykset

Ornamo ja muut ryhmät

Ornamo ja muut ryhmät

 • Ornamo
 • Ornamon jäsenet
 • Ornamo-säätiö
 • Sisustusarkkitehdit SIO ry
 • Taiteilijat O ry
 • Tekstiilitaiteilijat TEXO ry
 • Muotitaiteilijat MTO

Muotoilun edistäjät

Muotoilun edistäjät

 • Design Forum Finland
 • Designmuseo
 • Helsinki Design Week

Päättäjät ja valtio

Päättäjät ja valtio

 • Poliitikot
 • Virkamiehet
 • Tekes
 • Ely-keskukset

Julkinen sektori

Julkinen sektori

 • Valtio
 • Kunnat
 • Kaupungit
 • Yhdistykset
 • Säätiöt

Yritykset

Yritykset

 • Keksijät
 • Start-up:it
 • P&K yritykset
 • Suuryritykset
 • Muotoilua jo hyödyntävät yritykset
 • Yritykset, jotka eivät vielä tiedä muotoilusta

Loppukäyttäjät/asiakkaat

Loppukäyttäjät/asiakkaat

 • Muotoiltujen tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjät

© 2017 Sauli Pietikäinen